Canyon Stripes edition

Declaraţie de garanţie limitată


Acest document este disponibil si in fisier descarcat: Canyon_Warranty_Policy_2009_10.pdf


Aspecte generale

Canyon Technology BV garantează că produsele marca Canyon sunt lipsite de defecte în ceea ce priveşte materialele sau manopera în condiţii normale de utilizare pe durata perioadei de garanţie.

Perioada de garanţie

Perioadele de garanţie pentru produsele Canyon sunt:

 • Pentru toate produsele Canyon, cu excepţia celor enumerate în această secţiune – doi (2) ani;
 • Pentru accesoriile la jocuri (codurile de produse care încep cu „CNG”) – doi (2) ani;
 • Pentru accesorii (inclusiv căşti, pachete de baterii reîncărcabile, adaptoare externe de curent şi telecomenzi) – şase (6) luni. Aceeaşi perioadă este valabilă şi pentru accesoriile tipurilor de mai sus incluse în sau vândute împreună cu alte produse Canyon.

Perioada de garanţie începe de la data achiziţionării produselor de la dealerul autorizat Canyon. Factura de cumpărare (sau avizul de expediţie) care indică data achiziţionării produsului reprezintă dovada dumneavoastră cu privire la data cumpărării. Vă rugăm reţineţi faptul că garanţia limitată se extinde doar asupra cumpărătorului utilizator final iniţial al produsului Canyon („Dumneavoastră” sau „Al dumneavoastră”) şi nu poate fi transferată sau cesionată către un alt cumpărător viitor.

Înlocuirea pieselor defecte

Pe durata perioadei de garanţie, Canyon Technology BV va repara sau înlocui piesele defecte ale produselor Canyon conform alegerii discreţionare a Canyon Technology BV. Pentru servisare, produsul trebuie returnat către Dealer sau locaţia de unde a fost achiziţionat. Înainte de a returna MP3-player-ul/ stick-ul USB Canyon şi hard disc-ul pentru servisare, asiguraţi-vă că aţi realizat o copie de rezervă a datelor şi aţi şters orice informaţii confidenţiale, personale sau proprietare de pe dispozitivul de stocare. Canyon nu este responsabilă de avarierea sau pierderea datelor.

Transferul garanţiei

Garanţia pentru un produs marca Canyon se aplică doar pentru ţara în care a fost cumpărat produsul.

Limitarea răspunderii

Garanţia nu include următoarele acţiuni şi daune:

 • Daune provocate de cazuri fortuite, precum incendii, inundaţii, furtună, cutremur sau fulger etc.;
 • Daune sau neconformităţi cauzate de folosirea unei instalaţii necorespunzătoare sau a unui mediu neadecvat de operare pentru produs, incluzând dar nelimitându-se la o proastă împământare, câmpuri electromagnetice externe, lumină directă a soarelui, umiditate ridicată şi vibraţii;
 • Daune provocate de impactul cu alte obiecte, de scăpare pe jos, cădere, vărsarea de lichide sau scufundarea în lichide;
 • Daune provocate de reparaţii neautorizate sau dezasamblarea neautorizată a produsului;
 • Daune provocate prin accidente, neatenţie sau neglijenţă;
 • Daune provocate de orice alt abuz, utilizare necorespunzătoare, manipulare greşită sau aplicare incorectă;
 • Daune provocate de echipamente periferice ale terţilor (incluzând dar nelimitându-se la situaţii în care daunele sunt vizibile pe placa de bază sau alte piese electronice ale produsului precum locuri arse după descărcări electrice, topire, fuziune, divizare, etc.);
 • Orice erori provocate de incompatibilitatea aplicaţiilor software şi viruşi precum şi de modificări neautorizate ale software-ului integrat (inclusiv BIOS);
 • Deteriorări provocate de uzura normală, inclusiv la huse, monturi, manual şi pachet de baterii;
 • Dacă codul de serie al produsului (sau eticheta cu codul de serie al pieselor componente) a fost modificat, îndepărtat sau voalat;
 • Crăpături şi zgârieturi pe LCD şi materialul plastic precum şi orice alte defecte provocate în timpul transportului, manipulării sau abuzului din partea clientului;
 • Orice defecţiuni la pixeli pe ecranele LCD în următoarele limite: până la 3 puncte de luminozitate şi până la 3 puncte de contrast închis sau până la 5 pixeli defecţi în total.

PREZENTA GARANŢIE ÎNLOCUIEŞTE ÎN MOD EXPRES ORICE ALTE GARANŢII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND GARANŢIA IMPLICITĂ DE VANDABILITATE, GARANŢIA IMPLICITĂ A COMPATIBILITĂŢII SAU CARACTERULUI ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI TOATE CELELALTE OBLIGAŢII SAU RESPONSABILITĂŢI ALE CANYON ŞI NICI NU PRESUPUNE ASUMAREA NICI NU AUTORIZEAZĂ ORICE ALTĂ PERSOANĂ SĂ-ŞI ASUME PENTRU CANYON ALTE RĂSPUNDERI. CELE DE MAI SUS REPREZINTĂ SINGURUL REMEDIU AL CUMPĂRĂTORULUI PENTRU FURNIZAREA DE PRODUSE DEFECTE SAU NECONFORME, IAR CANYON NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIUN CAZ DE COSTUL ÎNLOCUIRII SAU SUBSTITUIRII, COSTUL ECHIPAMENTELOR SAU SERVICIILOR, COSTURILE CU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, PIEDEREA PROFITULUI, A VENITURILOR SAU A FONDULUI COMERCIAL, PENTRU DAUNE INDIRECTE, PIEDEREA DE DATE, PIERDEREA UTILIZĂRII SAU DAUNE LA ORICE ECHIPAMENT CONEX SAU ORICE ALTE DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU ACCIDENTALE PRIN PRISMA FAPTULUI CĂ S-A DETERMINAT CĂ ACESTE PRODUSE SUNT DEFECTE SAU NECONFORME.

Prezenta garanţie limitată vă acordă drepturi legale specifice. De asemenea, puteţi avea şi alte drepturi în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile ce guvernează vânzarea de produse de consum care pot fi diferite de la un stat la altul. Acele drepturi nu sunt afectate de prezenta garanţie limitată. Vă recomandăm să consultaţi legislaţia statului sau ţării în cauză pentru a determina integral drepturile dumneavoastră.

În plus, vă rugăm să reţineţi că produsele CANYON nu sunt proiectate pentru „aplicaţii critice”. „Aplicaţii critice” înseamnă sisteme ce sprijină viaţa, Aplicaţii medicale, conexiuni la dispozitive medicale implantate, transport comercial, Echipamente sau sisteme nucleare sau orice alte aplicaţii în cadrul cărora defectarea produsului poate duce la rănirea persoanelor sau pierderea vieţii sau la daune aduse proprietăţii.

 

Canyon International Site