Canyon Stripes edition

Drepturi de autor

Marca comercială Canyon aparţine filialelor Grupului Asbis (denumite în continuare ASBIS).

Toate celelalte mărci comerciale şi toate titlurile de proprietate, siglele, caracterele şi denumirile conexe folosite reprezintă proprietatea titularilor lor.

Materialele furnizate de Canyon şi cuprinse pe acest site sunt protejate în temeiul a diverse legi, inclusiv în temeiul legilor privind drepturile de autor şi mărcile comerciale. Orice reproducere, multiplicare, publicare, redistribuire sau expunere publică, parţială sau totală, a materialelor furnizate prin acest site, necesită aprobarea proprietarului. Orice utilizare neautorizată a materialelor de pe acest site poate supune contravenientul răspunderii civile şi urmăririi penale în temeiul legilor aplicabile. Acest site poate conţine şi alte notificări privind dreptul de proprietate şi informaţii privind drepturile de autor, ale căror termeni trebuie respectaţi şi urmaţi.

Condiţii de utilizare a site-ului

Informaţiile cuprinse pe acest site pot conţine erori tipografice sau inexactităţi tehnice şi pot fi modificate sau actualizate fără notificare. De asemenea, Canyon poate aduce îmbunătăţiri şi/ sau modificări ofertelor de produse şi/ sau programelor descrise pe acest site în orice moment, fără o notificare prealabilă. Preţul face obiectul modificării fără notificare.

Informaţiile publicate de Canyon pe World Wide Web pot conţine trimiteri sau referiri la produse, programe şi servicii Canyon care nu sunt anunţate sau disponibile în ţara dumneavoastră. Aceste referiri nu înseamnă că Canyon anunţă disponibilitatea acestor produse, programe sau servicii în ţara dumneavoastră. Consultaţi partenerul Canyon local pentru informaţii privind produsele, programele şi serviciile disponibile pentru dumneavoastră.

Pe acest site, se regăsesc link-uri către ce vă permit să accesaţi site-uri ale unor terţe părţi asupra cărora Canyon nu are control. Un link către un site ce nu aparţine Canyon nu înseamnă că Canyon aderă la sau îşi asumă vreo responsabilitate pentru conţinutul sau utilizarea respectivului site. Dumneavoastră sunteţi răspunzător de luarea de măsuri de precauţie pentru a vă asigura că ceea ce selectaţi pentru utilizare nu conţine viruşi, viermi, troieni sau alte articole distructive.

Atunci când un utilizator se înregistrează pentru anumite programe sau servicii Canion, acestuia i se poate solicita să furnizeze informaţii de contact, informaţii demografice sau alte informaţii. Toate informaţiile oferte de dumneavoastră pe acest site vor fi păstrate strict confidenţial şi nu vor fi vândute, refolosite, închiriate, împrumutate sau divulgate în alt mod şi vor fi folosite numai de grupul de companii Canyon pentru a comunica cu dumneavoastră în încercarea de a rezolva orice probleme legate de mentenanţă şi asistenţă tehnică. Informaţiile dumneavoastră nu vor fi transmise către terţe părţi, cu excepţia partenerilor Canyon sub rezerva NDA aplicabile.

Canyon nu garantează disponibilitatea continuă a acestui site. Canyon nu garantează că acest site şi părţi din acesta sunt lipsite de erori şi sunt compatibile cu software-ul sau echipamentele hardware ale dumneavoastră.

Aceste Condiţii reprezintă acordul complet privind utilizarea acestui site şi au prioritatea faţă de alte comunicate, prezente sau anterioare, contrare sau suplimentare. Canyon poate revizui aceste Condiţii oricând fără notificare actualizând această postare.

Canyon International Site